برخی از مشتریان نرم افزار چاپ و شماره زن فاسافت

وزارت دفاع

دوست عزیزم جناب آقای منصوری

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۶۷۷۸۶

سه نسخه

یزد : چاپ نقش آذین

دوست گرامی آقای بازوبندی

تلفن : ۰۹۱۳۴۵۴۸۰۰۴

اهواز : کانون تبلیغات افتاب

دوست خوبم اقای درخشان

تلفن : ۰۹۱۶۱۱۱۵۷۴۶

اصفهان : دوست ارجمند آقای سعیدی

۰۳۱۱۵۲۹۳۶۸۶  و   ۰۹۱۳۰۱۶۱۶۱۱

تهران : چاپ زیبا

دوست ارجمند آقای حصارکی

تلفن : ۶۶۹۲۱۷۳۹

 

تهران : چاپ نقش قلم

دوست خوبم آقای قاسمی

تلفن : ۰۹۱۲۵۴۹۴۵۱۱

تبریز : کامپیوتر دوست گرامی آقای صادقی وند

تلفن :  ۶۳۰۲۲۷۱

اراک : چاپ دیجیتال سگال

دوست ارجمند آقای جعفری

تلفن  : ۰۹۳۵۸۰۵۶۱۲۲  و ۳۶۸۵۰۰۴

مشهد خ امام رضای ۵۶

دوست گرامی آقای عید گاهی

تهران  شرکت پاسخ

دوست ارجند آقای دهقان پور

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۵۰۴۴۵

خوزستان بندر امام

کارخانه روغن بندر امام

دوست خوبم آقای مینایی

تلفن :۰۹۳۷۶۶۲۱۷۶۸

تبریز : چاپ دیجیتال عرشیا

دوست خوبم اقای حسین زاده

تلفن :۵۵۵۳۱۰۵-۰۴۱۱

تبریز : چاپ نقش آذر

دوست گرامی اقای علی

تلفن : ۰۹۱۴۳۱۸۷۴۵۱—-۵۵۶۸۲۶

نسخه استاندارد

تهران : میدان منیریه

چاپ دیجیتال برتر

دوست گرامی آقای فاطمی

تلفن : ۵۵۴۸۶۰۶۸-۵۵۴۸۶۰۶۹

تهران شهر زیبا دفتر چاپ

دوست گرامی اقای مسلمی

تلفن :۴۴۳۱۲۹۶۴

تهران : شرکت همسو کاوه یار

دوست بسیار عزیزم جناب آقای کاوه بیات

تلفن : ۲۲۷۷۶۵۶۱۲۱

تهران : دفتر چاپ دوست گرامی آقای کارگران

تلفن : ۲۲۷۳۶۲۰۳

کرج : چاپ اطلس

دوست خوبم اقای کریم

تلفن : ۰۲۶۱۶۶۰۰۱۵۴

اراک : چاپ دیجیتال فرجام

دوست گرامی آقای خلت آبادی

تلفن :۰۸۶۱۳۲۵۴۵۲۰

تهران : دفتر فنی و چاپ دیجیتال سامان

دوست بسیار عزیزم آقای بشیری

تلفن : ۵۵۷۲۷۶۳۹

استان فارس  : چاپ پارسه

دوست خوبم آقای ایزدی

تلفن : ۰۹۱۷۶۲۰۱۶۵۰

خوزستان بهبهان: خدمات رفاهی   حاجوی

دوست گرامی آقای حاجوی نسخه سفارشی usb

تلفن : ۰۹۳۹۳۷۲۲۴۳۵

تبریز : چاپ الهام

تلفن : ۰۴۱۱۴۴۵۹۹۷۰

تهران : شرکت صبا

جناب آقای شاهین نسخه سفارشی usb

تبریز : دفتر چاپ دوست گرامی آقای حمید .تروال

تلفن : ۰۹۱۴۹۹۵۱۹۶۱

تهران : چاپ افرا

دوست خوبم آقای روزبهانی

تلفن : ۷۷۲۶۴۴۰۵

تبریز : چاپ بهمن

دوست گرامی آقای بهمن موسق

تلفن : ۵۲۳۸۰۴۴ – ۵۲۵۴۷۱۲

تبریز : چاپ نیکان  – نیکان دیزاین

دوست گرامی آقای گولانی

تلفن : ۰۹۱۴۳۱۹۱۲۷۴

تهران : شرکت نو آوران شیمی

دوست گرامی آقای محمد نژاد

تلفن :  ۰۹۱۲۵۷۷۹۶۷۳

میناب : چاپ پاپیروس میناب

دوست گرامی آقای صادقی

تلفن : ۰۷۶۵۲۲۲۶۰۱۵

موسسه کاریابی پارسیان

دوست گرامی مهندس حسین زاده

تلفن : ۰۲۶۲۴۲۳۹۵۲۲

تنکابن  : دفتر فنی چاپ نو پرداز

دوست خوبم آقای شکوری

تلفن :۰۹۱۱۳۹۲۲۱۳۳

بابل : دفتر بیمه

دوست گرامی آقای خداقلی

تلفن :۰۱۱۲۵۲۳۱۷۹۷

استان فارس: دفتر چاپ باران کارت

دوست عزیزم آقای فرهام

تلفن:۰۹۱۷۹۸۹۳۳۲۹

تهران : دوست گرامی آقای مسئله گو

تلفن:۴۴۰۴۴۸۸۱

بوشهر: دوست گرامی آقای مجید شاهی

تلفن:۰۷۷۱-۳۵۳۰۱۶۲

جزیره قشم:شرکت تبلیغات دوست گرامی آقای سعید وکیل

۰۹۱۷۵۴۴۴۴۶۴

کرج:چاپ آرتین دوست عزیزم آقای میلاد

تلفن:۲۲۶۲۵۲۷-۰۲۶۱

کرج:تبلیغات مهر ایران دوست گرامی  آقای پدرام رمقی

تلفن:۴۶۰۵۹۱۱ – ۰۲۶۱

کرمان: دفتر چاپ دوست گرامی آقای کاظمی

تلفن:۰۳۴۱-۲۵۱۶۲۳۰

ارومیه : دفتر چاپ آقای حاجی عباسی

۰۴۴۱۲۲۴۱   سه نسخه

تهران : شرکت پارس صحت آزمون

تلفن:۶۶۵۶۵۲۵۵۵

تهران:تهرانپارس چاپ اکسیر

آقای مهرداد فتوحی

تلفن:۷۷۰۰۳۶۶۶

تهران : گروه مشاورین سلامت پایتخت دکتر شیردل

۳۳۵۲۰۰۴۸

تهران: صدا وسیما آقای مهندس نوری

۰۹۱۲۱۱۵۴۷۴۸

رشت: دفتر فنی چاپ ولیعصر

آقای بابک آذرشکیب

۰۹۱۱۳۳۲۰۳۱۱

تهران : امور انبار ها آقای حسن فیضی

۰۹۱۲۲۳۹۹۶۴۱

ساری:دفتر چاپ آقای علی موٍثر

۰۹۱۱۱۲۴۱۳۷۷

۰۱۵۱-۱۳۲۴۵۵۱۰

فسا: چاپ آریا آقای آریایی مهر

۰۹۱۷۱۳۴۶۰۱۵

تهران : چاپ رازی آقای وحید

ارومیه : چاپ میلاد آقای قلی زاده

۰۹۳۶۳۵۱۴۹۹۰

شیراز آقای زرافشانی

۰۹۱۷۳۱۳۷۸۱۲

بندر عباس چاپ غدیر

۰۹۱۷۳۷۲۶۳۵۴

مسجد سلیمان : چاپ خانه آقای کایدیان

۰۹۱۲۴۴۷۳۶۰۷

کرمانشاه شرکت کامپیوتری آقای دانشگاهی

۰۹۱۸۷۲۰۰۷۵۹

۰۸۳۱۴۲۲۴۸۸۲

اصفهان- فلاورجان : چاپخانه میلاد فلاورجان آقای موید

۰۹۱۳۳۲۰۴۹۵۴

ارومیه : چاپ اورانوس

۰۹۱۴۹۶۸۴۴۲۸

تهران : دفتر وکالت آقای خسروی پور

۰۹۱۲۱۵۹۴۷۱۴

توجه! نام برخی از دفاتر یا شرکت های حقوقی فوق جهت اطلاع می باشد.

خرید های فوق می تواند دولتی ،خصوصی و یاجهت استفاده دولتی یا شخصی نیز باشد .